Hi-Lo-räkning

Hi-Lo Count

En av de poupläraste och enklaste strategierna för blackjack-korträkning är Hi Lo-räkning – ett mycket enkelt sätt att vinna mer pengar. Anledningen till att denna strategi är så populär är att den är enkel att lära sig och enkel att implementera. Varje kort i kortleken ges ett värde om antingen -1, +1 eller 0. Det totala värdet av 52 kort i kortleken är noll.

Systemet är även känt som Plus/Minus-systemet och introducerades ursprungligen av Harvey Dubner som en ny version av Edward Thorps något mer avancerade Ten-Count blackjack-korträkningssystem. Detta system används inte mycket av professionella blackjack-spelare, men för amatörer och för dem som spelar på semestern eller som just har börjat är det snabbt och enkelt att lära sig såväl som enkelt att börja använda vid ett levande blackjack-bord.

Hi Lo-räkningsstrategin är i grunden ett enkelt sätt att hålla reda på hur många höga kort det finns kvar i kortleken. Detta system kallas för ett ‘balanserat system’. Om varje kort i kortleken räknades så skulle summan bli noll.

De lägre korten i kortleken ges värdet +1 (korten 2-6). Mittenkorten eller de “neutrala korten”, 7-9, får värdet noll, eller +0. De klädda korten, eller de höga korten, 10, knekt, dam, kung och ess får alla värdet -1.

Räknandet börjar efter en ny blandning av korten i blackjack. Bordssumman i detta läge är noll. I takt med att korten visas adderar du 1, subtraherar 1, eller adderar 0. Om vi startar på noll och din summa är 0 (i början efter en ny blandning) och en kung delas så blir bordssumman -1. Om en 3:a delas därefter blir summan 0 (-1 plus +1 är lika med 0).Ju högre din summa är desto troligare är det att kortleken har höga kort kvar. Att kortleken innehåller höga kort är en fördel att veta. Det är sant att om många höga kort har visats så är det lika bra för dealer:n som det är för spelaren, om man vet att det finns en större chans att få ett högt kort kan det göra en del av de svåra besluten lite enklare. Motsatsen gäller också. Om summan är låg och du står inför ett svårt beslut, t ex med en hand som har summan 16 mot dealer:ns 9, så kan du ta ett kort till eftersom du vet att det troligen kommer ett lågt kort.

Ju fler kort som delas och räknas desto mer korrekt blir blackjack hi-lo-räkningsmetoden. Det finns förstås inga garantier eftersom det inte vore fråga om spel om det fanns sådana, men faktum kvarstår att användning av blackjack-strategier kan förbättra dina odds och ge dig en bättre CHANS att vinna.