KO-räkning

Blackjack KO Count

I Knockout Card Counting-korträkningssystemet, som det förklaras i boken Knock Out Blackjack, är alla kortens värden desamma som i Hi Lo-systemet, förutom värdet på 7.

I detta system betraktas sjuan som ett lågt kort och får därmed ett plusvärde, till skillnad från i Hi Lo-systemet där det är ett neutralt kort. En annan skillnad mellan de två strategierna är att KO-systemet inte är en balanserad strategi medan strategierna Hi Lo Count och Hi Opt är det.

Det faktum att det är obalanserat gör KO Counting till en nivå ett-strategi, Level one Strategy, vilket betyder att om du börjar med noll och räknar hela kortleken med hjälp av Knock-Out Card Counting Strategy så slutar du inte med noll. I Hi Lo-metoden är sjuan neutral men den är en plus etta i Knock out blackjack-räkningsmetoden och adderar därför 4 fler poäng till kortleken. Om du har räknat alla kort korrekt med detta system så kommer du att sluta med plus 4.

När man skall påbörja räkningen


För att använda Knock Out-korträkningssystemet ska du hela tiden beräkna summan under spelet. Så om du börjar på noll och ett lågt kort delas ut så adderar du ett. Nu är summan 1. Om nästa kort är lågt adderar du ytterligare en poäng och när ett högt kort delas ut subtraherar du ett. När en ny hand startas fortsätter räkningen, du börjar inte om förrän korten blandas. En summa som är stor i någon riktning betyder att kortleken innehåller många höga eller låga kort. En hög positiv summa betyder att att det finns låga kort kvar i kortleken. Motsatsen gäller för en stor negativ summa.

Var du börjar räkningen. En formel som kallas “Initial Running Count”, eller IRC, används för att bestämma på vilket nummer räkningen ska börja. Om du bara spelar med en kortlek börjar räkningen med noll, men när du använder KO System så börjar räkningen dock inte automatiskt med noll. Du får ta reda på den specifika IRC:n för din situation.

Liksom för alla blackjack-korträkningssystem så bör du öva på systemet hemma med en kortlek, gång på gång tills du kan det perfekt. För att kontrollera dig själv ska du komma ihåg att efter att du har räknat hela kortleken så ska du sluta med plus 4. Du måste också hela tiden kunna beräkna aktuell summa av korten, utan att röra dina läppar och utan att göra någon paus eller göra något dyrt matematiskt misstag.

När du väl kan detta system så finns det några saker du kan göra för att effektivt träna dig själv för att förbättra din räkningstid.

Tips för att förbättra ditt spel


Träna dig själv att känna igen kort som tar ut varandra, t ex ett negativt kort och ett positivt. En tvåa och en kung tar t ex ut varandra.

Dela ut kort och lär dig att räkna kort i par. När du tränar din hjärna att veta att 2 + k = 0 och k + k är lika med 2 osv så kommer du att märka att din räkningstid minskar avsevärt. Ett bra mål kan vara att räkna en hel kortlek 2 kort åt gången på 25030 sekunder.