Turneringar

tournament blackjack

I det traditionella spelet blackjack är det spelaren mot huset, med dealer:n som husets representant, eller budbärare om du så vill. Även om du sitter vid ett bord fullt av andra spelare så vinner eller förlorar du baserat på om din hand slår dealer:ns hand utan att du blir tjock, eller överskrider 21.

Reglerna för turnerings-blackjack är desamma. Du måste fortfarande slå dealer:ns hand utan att överskrida 21. När du spelar i en blackjack-turnering så bestäms dock vinnaren av vilken spelare som har flest chips eller alla chipsen i slutet av spelen.

I turnerings-blackjack börjar alla spelare med lika många chips. Varje spelare satsar sedan och handen delas. Du vinner eller förlorar på samma sätt som i ett vanligt spel blackjack. Blackjack-spelarna använder var och en sina bästa strategier och tittar på de andra spelarnas satsningar och positionerar sig själva för att sluta med flest chips i slutet av turneringen.

Det finns två typer av blackjack-turneringar, flerbords och ettbords. I flerbordsturneringar finns det ett bestämt antal rundor och också ett förutbestämt antal händer som spelas under rundorna.

Det finns en startspelare vid varje bord som börjar spela genom att göra den första satsningen, och efter varje hand flyttas startspelarknappen ett steg åt vänster. Det finns fastställda minsta och högsta satsningar för varje runda. I slutet av en runda går den spelare vid bordet som har flest chips vidare till nästa runda. I nästa runda startar alla spelare återigen med samma antal chips och detta fortsätter tills det finns en slutlig vinnare.

Samma regler gäller för enbordsturneringar, förutom att bara en runda spelas och den spelare som har flest chips i slutet av den rundan vinner.

Turneringsegenskaper


Det finns några få egenskaper av turnerings-blackjack som en spelare bör känna till innan han går med i en turnering. Dessa egenskaper är:

Roterande delning – Efter att varje hand är klar delar dealer:n till en ny spelare.

Roterande startare – För att eliminera alla positionsfördelar så roteras den första spelaren som satsar medurs med en spelare efter att varje hand är klar.

Hemlig satsning – I vissa turneringar är den sista satsningen i varje runda hemlig och visas bara när varje spelare slutar sitt spel.

Två spelare per runda – Efter varje runda gör denna regel det möjligt för två spelare att gå vidare till nästa runda istället för en spelare.

Två spelare en runda – Samma som ovan men det är begränsat till två spelare som går vidare i den första rundan bara.

Återinträde – Vissa blackjack-turneringar tillåter ett återinträde i turneringen om man betalar inträdesavgiften igen.

Elimineringsrundor – Detta är en relativt ny egenskap inom blackjack-turneringsspel. I elimineringsrundor så elimineras den minsta kassan i varje runda automatiskt.