Blackjack Bluebook

Blackjack Bluebook

Det finns många böcker tillgängliga som behandlar spelet blackjack. En sådan bok är Blackjack Bluebook av Fred Renzey. Författaren är en höga insatsers expertpokerspelare och har skrivit flera böcker om spelande med olika underämnen. Blackjack Bluebook publicerades för första gången under 1996 av Chicago Spectrum Press och återutgavs sedan under 1998 med ett uppdaterat omslag. Det uppdaterade omslaget har en underrubrik till titeln som lyder: “Featuring beginner, intermediate and advanced level strategies for the game of “21”.

Boken är indelad i tre avsnitt och varje avsnitt behandlar olika faser i blackjack och informationen som gäller för dessa faser. Avsnitt A är den första delen av boken och det behandlar blackjack:ens natur och varför spelare väljer att spela spelet. Det behandlar även spelets regler och husets fördel under spelet.

Nästa avsnitt i Blackjack Blue Book är avsnitt B. Det innehåller information om blackjack-myter. Han behandlar i detalj de olika myterna om blackjack och vad som är fakta och vad som är påhittat. I detta avsnitt behandlas även hur spelandet fungerar – vad det är som gör att folk spelar. Avsnitt C följer sedan och det är strategidelen av boken. Grundläggande blackjack-strategi gås igenom såväl som korrekta strategier. Blackjack-händer som är gränsfall, såväl som högt kort/lågt kort-axiomet behandlas.

Det sista avsnittet i boken lär spelaren om att räkna kort. Information om hur man håller reda på korten finns i detta avsnitt såväl som nyckelkortsräkningen och den svarta ess-räkningen. Detta avsnitt innehåller även information om konsten att spela skickligt såväl som rekommenderad läsning. Boken innehåller även en blackjack-frågesport för att hjälpa läsarna att komma ihåg vad han lärt sig.

Boken skrevs av Renzey för att hjälpa spelarna att förbättra sitt spel. Boken har sju gränsfall som hand-scenarier som visar procentsatserna så att du kan spela beroende av vilka andra kort som finns på bordet. Han ger dessa exempel för att visa att du inte alltid behöver hålla inne när du kan spela ett gränsfall. Informationen i boken är enkel att läsa och förstå.

US – Ignition