Blackjack – A Winner’s Handbook

Jerry L. Patterson publicerade ursprungligen ‘Blackjack: A Winner’s Handbook’ under 1977, även om den har reviderats och återutgetts i tre nya utgåvor, inklusive den senaste publiceringen under 2001. I den senaste utgåvan tog Patterson med aspekten online-kasinon eftersom det finns dubbelt så många sådana jämfört med vanliga kasinon som erbjuder blackjack bara i USA. Författaren tyckte att det var nödvändigt att uppdatera Blackjack: A Winner’s Handbook, eftersom det primära målet med boken alltid har varit att lära läsaren hur han ska vinna i dagens Blackjack-spelmiljö.

Blackjack: A Winners’s Handbook, beskriver flera metoder för korträkning såväl som ett system för räkningsreversering i kapitel 14 och 15. Patterson introducerar även begreppet ‘card-clumping’, ett mentalt genombrott för de flesta Blackjack-spelare vars korträkningsstrategier har misslyckats sedan kosinona började med mer slumpmässig blandning. Detta begrepp spelar även en stor roll i Pattersons teori om blandningsfördelar som man hittar i kapitel 7.

Blackjack-spelare på alla nivåer kommer att upptäcka att Blackjack: A Winner’s Handbook är mycket informativ – inte bara Blackjack-experter som redan har bemästrat tidigare vinnande system och metoder såsom korträkning. Pengahanteringstips finns i kapitel 11, tillsammans med självhantering i kapitel 12 och 16. Denna aspekt är viktigare än många nybörjare inser, vilket gör den till en ovärderlig text.

Patterson beskriver professionellt spel i kapitel 17 och 18, som bara måste läsas av alla Blackjack-entusiaster. Även om många Blackjack-spelare har sina egna uppfattningar om den perfekta satsningsstrategin så beskriver Jerry Patterson den fantastiska Takedown-satsningsstrategin i kapitel 13.

Blackjack: A Winner’s Handbook beskriver en kontroversiell idé kallad TARGET 21 (utvecklad av Eddie Olsen), en icke räknande blackjack-strategi. Han delade in blackjack-spelare i två grupper – ‘traditionella’ spelare och ‘ny era’-spelare. Traditionella spelare är de som fortsätter att använda korträknande blackjack-strategier och förväntar sig att vinna i långa loppet, medan ny era-spelare definieras som spelare som utvecklas med spelet blackjack som det ändras över tiden, och då söker kortsiktiga vinster. Även om det är ganska intressant läsning har blackjack-experter ofta kallat Pattersons TARGET 21-system alltför ovetenskapligt.

Även om de ursprungliga 1977- och 1991-utgåvorna och reproduktionen av Blackjack: A Winner’s Handbook har kallats bristfälliga eftersom de ibland var förvirrande och ibland ofullständiga vad det gäller smärre detaljer så märkte Patterson själv ut platser där det fanns felstavningar, feltryckningar och fel. Den senaste 2001-publikationen är en mycket mer korrekt (och bättre redigerad) version. I korthet – köp inte den gamla boken, köp den nya!