The World’s Greatest Blackjack Book

The World’s Greatest Blackjack Book


The World’s Greatest Blackjack Book är en bra resurs och informationsbok för spelare som vill ha en fördel när de spelar blackjack. Boken är en grundläggande instruktionshandbok i blackjack-korträkning med ytterligare information. Boken täcker alla grunder i blackjack och hur man kan vinna med hjälp av korträkning. Den lär dig hur du börjar använda en korträknare i situationer från kasinon till privata spel.

Det första avsnittet i boken behandlar det grundläggande i blackjack. Det kommer att lära dig hur du spelar spelet och värdena på korten, t ex är knektar, damer och kungar värda tio poäng medan ett ess är värt en eller elva poäng beroende vad som passar dig bäst. Målet för spelet är att nå en summa om tjugoett. Boken lär dig även reglerna för spelet så att spelaren fullständigt förstår hur man spelar.

Nästa avsnitt ger information om hur en korträknare kan få dig att vinna i spelet blackjack. Det lär dig hur du använder en korträkningsmetod och ger extra information om hur du framgångsrikt använder och implementerar metoden. Boken kommer att förklara hur du väljer vilket kasino du ska spela i för att detta ska passa din färdighet i korträkning. Dealer-relationen behandlas också. Att lära sig hur man hanterar dealer:n är också mycket viktigt vid korträkning.

Efter att den grundläggande strategin har behandlats går boken vidare till mer avancerade ämnen. Att lära sig hur man läser av en dealer undersöks, såväl som hur man pratar med chefer och hur man snabbt lämnar stället. Allt detta är mycket viktigt för en spelare som räknar kort.

Den bästa metoden som boken rekommenderar är Hi-Opt 1-räkningssystemet. Det är ett första nivåns räkningssystem där ess är neutrala. Denna metod minskar spelarens användning av en satsningsstrategi och ökar spelstrategin. Den används bäst i spel med en kortlek där satsningsstrategi är viktigt.

Efter det avancerade avsnittet fortsätter boken med att behandla privata spel. Ett privat spel består av ett blackjack-spel som spelas utanför ett kasino. Boken går vidare med fem extra tips om blackjack, hur du väljer spel, spela flera händer samtidigt och hur du utvecklar och agerar för att dölja din korträkning.

Vissa personer i spelvärlden har hävdat att boken innehåller en del felaktigheter. Det har diskuterats att boken beskriver starkt dealer-fusk, medan vissa i spelvärlden inte tror att dealer-fusk är vanligt. Vissa tror även att räkningsstrategin Hi-Opt 1 som beskrivs i boken endast kan användas för spel med en enda kortlek och ingenting annat såsom i spel med kortlådor där boken säger att den är den bästa allmänna metoden. En sak är säker: Blackjack-spelarna måste själva läsa boken och bestämma om de tror att metoden skulle fungera bäst för dem.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...