Lawrence Revere

Lawrence Revere - Playing Blackjack as a Business

Lawrence Revere är en respekterad professionell spelare, författare och kort-dealer. Revere föddes med namnet Griffith K. Owens. Han delade sitt första kortspel när han var 13 år gammal, i en frisersalong i Iowa. Han gick sedan på University of Nebraska och tog examen i matematik. Han började sin professionella spelkarriär under 1943.

Revere överlevde som spelare under 28 år och arbetade på båda sidor inom spelvärlden. Han fördrev sin tid som en s k pit boss, dealer, ägare, problemfixare och som professionell blackjack-spelare. 60- och 70-talen var höjdpunkterna i Reveres professionella spelkarriär. Han skapade sig ett namn och betraktades slutligen som en ledande expert på blackjack i allmänhet.

En av Reveres största och mest berömda framgångar var att han skrev boken Playing Blackjack as a Business. Han skrev verket och publicerade det under 1968. Han tog dock inte copyright på sitt verk. Hans vän John Luckman, som grundade Gamblers-bokklubben och är en professionell dealer, övertalade honom att ta copyright på boken för att skydda verket i framtiden.

Boken Playing Blackjack as a Business är en korträkningsbok som behandlar flera faktorer av blackjack. Ett stort fokus i boken Blackjack as a business är korträkningsstrategier. Revere behandlar fyra huvudsakliga strategier som skapats av Julian Brown, utöver Revere Point Count, Revere Five Count, Revere Plus-Minus och Ten Count Strategies. Dessa strategier är för spel med en kortlek, men Revere publicerade senare en version för flera kortlekar. Boken är mycket respekterad och säljs fortfarande av Reveres familj. Den har sålt fler kopior sedan publiceringen än någon annan spelbok. Revere sålde även strategier som kallades Revere Advanced Point Count. Den är fortfarande giltig och används idag men betraktas som gammalmodig eftersom den är alltför komplex.

Revere betraktades som en mycket kontroversiell person. Eftersom han levde sitt liv på båda sidor om spelstängslet hade folk blandade känslor inför honom. Han gav råd till spelare när han spelade och gav råd till dealers när han delade kort. Många i branschen tyckte att detta var fel. Andra tyckte att det troligen var bra att dela kort och att detta var en mycket värdefull erfarenhet för en kortspelare.

Många betraktade även Revere som en mästare på kamouflage eftersom han aldrig upptäcktes av kasinon när han spelade inkognito. Han använde ibland falska namn och var känd som Leonard “Specs” Parsons och Paul Mann. I sin bok skriver han inget om hur man undviker upptäckt. Man kan bara spekulera i att han inte ville avslöja sina hemligheter. Han lärde även flera personer att räkna kort. Faktum är att hans metoder fortfarande används idag. Det sades om Revere att han var “förbjuden att spela i alla kasinon i Nevada” och han var rättfram om sin korträkningsförmåga.

Lawrence Revere, född Griffith K. Owens, fick reda på att han hade obotlig lung- och levercancer under 1977. Han kämpade i sju veckor men förlorade kampen mot cancern den 23 april 1977.

Lawrence Revere var en respekterad professionell spelare, författare och kort-dealer.