Peter Griffin

Peter Griffin - Gambling Ramblings

När du tänker på en av de viktigaste böckerna om spelet blackjack under all tid, så antar du troligen att den skulle ha skrivits av en professionell blackjack-spelare och inte en oerfaren spelare som var en matematikprofessor.

Professor Peter Griffin var denne oerfarne spelare som skrev boken The Theory of Blackjack: The Complete Card Counter’s Guide to the Casino Game of 21. Inom spelvärlden är den högt respekterad som en av de mest omfattande böckerna sedan Edward O. Thorps, Beat the Dealer. Mr. Thorpe hade detta att säga: “The Theory of Blackjack är ett fundamentalt bidrag till vår förståelse av spelet …ovanligt välskriven och underhållande …en njutning att läsa”.

Bokens teori för grundläggande blackjack-spel tillsammans med korträkningsvariationer hade faktiskt inte testats i riktigt spel utan baserades på observationer och forskning i kombination med omfattande matematiska teorier och principer och det är så den grundläggande strategin framställs i Griffins bok.

Under 1970, vid tiden för hans tjänstgöring som matematikprofessor, var Griffin intresserad av att utveckla en akademisk kurs inom ämnet spelandets matematik. En liten klubb i Yerington, Nevada, var hans första forskningsdestination. Han provade blackjack, där han inte klarade sig särskilt bra. I ett utdrag från The Theory of Blackjack skriver Mr. Griffin: “Nej, det var inte medvetet spel med korträkning, bara ett nybörjarmisstag för jag kämpade fortfarande med att lära mig den grundläggande strategin, liksom att föstå skillnaderna för esset i “mjuka” och “hårda” händer”.

Griffin fortsatte med att göra en sammanställning av statistik på blackjack-spelare från Las Vegas, Reno och Atlantic City och sammanställde en jämförande studie. Han upptäckte att kasinon hade en två procents fördel över den icke-professionelle blackjack-spelaren.

Via matematik kunde han bevisa majoriteten av sina komplexa spelkoncept som beskrivs i boken, t ex “Bet and Strategy Variations” såväl som att approximera dem, “The Role of the Correlation Coefficient”, “Efficiency”, “Betting Correlation” och “Strategic Efficiency” samt “The Proper Balance between Betting and Playing Strength”. “Proportional Wagering”, “Effects of Rebates on Losses” och en analys av spelsystem infördes också i teorierna.

Griffin upptäckte att det främsta konceptet för möjlig vinst för godtycklig korträkningsmetod är Betting Correlation (BC) och Playing Efficiency (PE), som kan ge en spelare en ungefärlig beräkning av möjlig vinsttakt i spel med hjälp av satsningsspridningar utan datorsimuleringar.

Av vissa betraktas den som accelererad läsning, men Griffins humor som framträder genom hela boken och hans stil att skriva gör den lämplig för alla, särskilt för blackjack-spelare.

Griffins nästa bok, Extra Stuff: Gambling, Ramblings, publicerade under 1991. Andra verk som han publicerat innefattar artiklar i matematiska tidskrifter och speltidskrifter. Harrah’s Institute of Casino Entertainment hade privilegiet att ha Griffin som lärare i kurser om Mathematics of Gambling.

Han upptogs postumt i Blackjack Hall of Fame vid dess öppning under 2003 för sina bidrag till spelet blackjack. Han dog 1998, 61 år gammal.